Notícies

El CCMC reclama que la pròrroga de contractació dels residents d’últim any, a causa de la crisi de la COVID-19, es faci com a metges adjunts o equivalent

  

En el marc de les mesures excepcionals conseqüència de la COVID-19 i la necessitat de metges per prestar serveis assistencials per atendre a la població, és convenient i necessari disposar de tots els recursos humans possibles i és per això que creiem convenient que qualsevol norma o decisió que afecti als professionals sanitaris no els ocasioni perjudicis. 

Referent a la pròrroga de contractació de residents d’últim any de la formació de metges especialistes (MIR) que preveu l’article segon de l’Ordre SND/232/2020 de 15 de març

 

Segundo. Medidas relativas a los profesionales sanitarios en formación.

Se establece la prórroga de la contratación de los residentes en el último año de formación, de las especialidades de:

Geriatría, Medicina del Trabajo, Medicina Familiar y Comunitaria, Medicina Intensiva, Medicina Interna, Medicina Preventiva y Salud Pública, Neumología, Pediatría y sus Áreas Específicas, Radiodiagnóstico, Microbiología y Parasitología, Enfermería del Trabajo, Enfermería Familiar y Comunitaria, Enfermería Geriátrica y Enfermería Pediátrica.

 

Sol·licitem al Ministeri de Sanitat la modificació o aclariment de l’esmentat article en el sentit que els metges que finalitzin la formació especialitzada continuïn vinculats automàticament al centre amb el contracte d’ADJUNT o equivalent que correspongui a cada institució o centre.

Sol·licitem a l’Administració Sanitària de Catalunya i a tots els centres sanitaris, tant com de titularitat pública com privada, on es desenvolupa la formació especialitzada (MIR), que qualsevol contractació dels metges que finalitzen el MIR es faci en la modalitat de contractació d’ADJUNT o equivalent d’acord amb el marc laboral de cadascuna de les institucions on desenvolupin la seva activitat els metges i metgesses.

Els quatre Col·legis de Metges de Catalunya es posen a disposició d’aquests companys i companyes per fer-se ressò de qualsevol pròrroga de contractació que no compleixi la proposta esmentada, i utilitzarà tots els recursos disponibles per tractar de fer-la efectiva.

Per últim, reclamem a les administracions central i autonòmica la necessitat d’articular que tots els recursos econòmics promesos per les diferents administracions per fer front a la crisi de la COVID-19 arribin el més ràpid possible als centres sanitaris per dotar i millorar la contractació dels professionals i per tal d’habilitar recursos prioritàriament per a la protecció dels professionals sanitaris, la compra de reactius per a la determinació de proves del virus i la inversió en equipaments mèdics relacionats amb la patologia prevalent.