Notícies

Vacuna covid-19

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) insta les autoritats sanitàries a vacunar enfront la COVID-19 els metges que exerceixen al sector privat

En el context del pla dissenyat pel Ministeri de Sanitat i les Comunitats Autònomes per a l’administració de vacunes enfront la COVID-19, els metges en exercici, tant del sector públic com del sector privat, es consideren part del grup de persones a qui cal vacunar de manera prioritària (consulteu el document adjunt de la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut).

Els col·legiats que treballen al sector públic seran informats des dels seus centres de l’operativa organitzada a cadascun d’ells. Pel que fa als col·legiats en actiu que exerceixen al sector privat (consultes professionals i centres mèdics), el CCMC està en contacte amb les autoritats sanitàries per tal de valorar quin és el millor dispositiu per garantir (segons disponibilitat de dosis i de recursos) l’administració de la vacuna a aquests professionals.

Tan bon punt hi hagi novetats sobre aquesta operativa, el CoMB n’informarà des de la web col·legial i resta de canals informatius.

 

Informació relacionada