Notícies

El COMB s'adhereix a la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2013


El COMB és una de les entitats adherides a la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura que se celebra a Catalunya entre el 22 i 29 de setembre sota el lema "Aire net - Fes el pas!".

La Setmana del 2013 proposa una cerca de noves formes de mobilitat, alluntant-nos del domini del cotxe particular, cap a un transport més sotenible, segur i saludable. 

Els objectius principals de la Setmana són els següents:
  • Estimular un comportament ciutadà, en relació amb l’ús del vehicle, compatible amb el desenvolupament urbà sostenible, en particular amb la protecció de la qualitat de l’aire, la prevenció d'accidents de trànsit, la reducció d’emissió de gasos que provoquen l’efecte hivernacle i el consum racional dels recursos energètics.
  • Sensibilitzar la ciutadania sobre els impactes ambientals del transport i informar-la sobre les seves diferents modalitats.
  • Impulsar l’ús dels mitjans de transport sostenibles i, en particular, el transport públic, la bicicleta, la mobilitat a peu i els vehicles elèctrics.
  • Potenciar un retrobament de la ciutadania amb la ciutat, la seva gent i el seu patrimoni cultural, en un entorn saludable i relaxat.
  • Reflexionar sobre com afecta a la nostra salut l’ús excessiu del transport motoritzat. Per una banda, la contaminació atmosfèrica i la congestió que generen tenen un impacte negatiu sobre els sistemes respiratori i cardiovascular. Per una altra, propicien el sedentarisme i la inactivitat física.