Notícies

El CoMB s’adhereix a la proposició de llei per fer front i erradicar el sensellarisme que s’està tramitant al Parlament

El CoMB s’adhereix a la proposició de llei per fer front i erradicar el sensellarisme que s’està tramitant al Parlament

El Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB) s’ha adherit a la proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme, actualment en fase de tramitació parlamentària. Aquesta proposició de llei, que entrà per registre al Parlament de Catalunya el 25 de gener de 2022, amb el suport de la majoria dels grups parlamentaris, és fruit del treball de més de tres anys de les enitats socials Assís Centre d’Acollida, Arrels Fundació, Càritas Catalunya, Comunitat de Sant’Egidio i Sant Joan de Déu Serveis Socials, en aliança amb el món acadèmic. La redacció del text legal ha estat impulsada i dirigida pel catedràtic de dret administratiu de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Antoni Milian i Massana.

L’objectiu d’aquesta proposició de llei és, segons els promotors, omplir el buit legal existent en un àmbit en què la dignitat humana està crebantada. Les persones beneficiàries de la proposició comprenen supòsits de sensellarisme consistents en la manca de sostre o d’habitatge, circumstàncies que actualment no tenen cap tractament legal específic (a diferència dels supòsits d’habitatge insegur o inadequat, que tenen un tractament a la legislació d’habitatge, al marge de si aquest és més o menys adient).

Una llei d’aquestes característiques ha de permetre regular de manera integral i específica, més enllà de fer-ho de manera pal·liativa, el sensellarisme crònic. Segons els impulsors de la iniciativa, mentre que els plans, marcs i estratègies estan sotmesos als vaivens polítics, només una llei pot dotar la lluita contra el sensellarisme més crònic d’una base sòlida i permanent.

La proposició inclou, entre d’altres mesures, que tots els municipis de més de 50.000 habitants que comptin amb més de 20 persones en situació de sensellarisme han d’elaborar un pla d’actuació municipal que, entre altres accions i recursos, ha de preveure la programació d’espais residencials dignes.

El CoMB referma el seu compromís amb la lluita contra el sensellarisme i els seus efectes sobre la salut, manifestat darrerament amb l’organització de la jornada #SalutSenseLlar (octubre de 2022), de la qual va sorgir un grup de treball específic multidisciplinari que actualment està treballant en propostes per a la millora de la salut de les persones sense llar.

 

Més informació