Notícies

El COMB reitera el seu compromís amb l’excel·lència del sistema sanitari en l’última Assemblea de Compromissaris de 2012

El passat 18 de desembre es va celebrar l’última reunió del 2012 de l’Assemblea de Compromissaris, l’òrgan màxim de representació dels metges col·legiats de Barcelona. En l’acte, seguint l’ordre del dia, es presentà l’Informe de Presidència, on el president Dr. Vilardell va comentar les principals actuacions del COMB en l’últim trimestre del 2012 i s’aprovà el pressupost per a l’any 2013. 


L’Informe de Presidència se centra, un cop més, en la demanda d’aturar les retallades per tal de preservar l’excel·lència del sistema sanitari públic català. El Dr. Vilardell va demanar que aquest sistema continuï com un servei públic, universal i equitatiu, que es complementa amb el sistema privat. 

Malgrat les retallades, la professionalitat dels metges i altres treballadors sanitaris ha permès que la qualitat del sistema no quedi malmesa, però a càrrec d’un sobreesforç per part de tots. Aquest sistema ja no pot suportar més retallades i caldrà buscar solucions més eficients i trobar nous recursos que emergeixin del consens del conjunt de les forces polítiques per sustentar-lo, com sempre ha defensat el COMB. 

Aquesta determinació ja s’ha manifestat per diferents vies de manera clara i contundent, tant en el vídeoblog del Dr. Vilardell com en les aparicions dels membres de la Junta de Govern en diferents mitjans de comunicació. En l’Assemblea es va insistir en que el posicionament és sempre, i sense cap dubte, en defensa dels professionals, també en els conflictes laborals que els metges mantenen actualment en diferents centres.

D’altra banda, es va ressaltar la trobada impulsada pel COMB amb el grup de metges APD i el conseller Boi Ruiz per trobar una solució a la problemàtica que els afecta. També es va destacar la coordinació amb el Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya en l’elaboració del nou format de recepta per a la medicina privada com a conseqüència del Real Decreto 1718/2010. 

El Dr. Vilardell va emfatitzar l’èxit de la jornada 2.0 ‘La xarxa al servei dels professionals’, una acció amb la que el Col·legi promou la innovació i les noves formes de participació entre els metges a través de les xarxes socials. 

Finalment, es va informar novament sobre l’excel·lent resultat de la renovació de la pòlissa de responsabilitat civil professional -de la que ja s’havia donat compte a l’assemblea anterior- i que ha suposat una disminució important de les primes a pagar pels metges col·legiats de vora el 30%. Fruit d’un esforç en la millora de la gestió, la prima trimestral per als col·legiats ha baixat de 138,18 € a 98 €. En el cas dels metges de família i dels MIR, la quota serà de 78 €, i es manté la gratuïtat durant el primer any natural de residència (des del inici de la residència i fins a 31 de desembre d’aquell mateix any). Per últim, la prima per als col·legiats jubilats serà de 10 €. Cal recordar que l’adscripció a la pòlissa de Responsabilitat Civil Professional és voluntària, essent altament recomanable per als metges en exercici donada la seva plena cobertura, cost ajustat i esquema de defensa integrat i eficaç.   

Pressupost 2013: Congelació de la quota col·legial

En aquesta última Assemblea de Compromissaris, el tresorer del COMB, el Dr. Sellarès, va presentar el pressupost per al 2013, una proposta de continuïtat que ha de permetre seguir amb les iniciatives de la Junta i del Col·legi en el seu conjunt

El pressupost va resultar aprovat amb el vot a favor de tots els assistents, sense cap abstenció ni vot en blanc.

Conscients de la difícil situació econòmica, el pressupost manté la congelació de la quota col·legial per quart any consecutiu, una de les quotes professionals més econòmiques de l’estat espanyol. A més, es manté la rebaixa per als metges residents i l’exempció de pagament per als metges que es trobin en atur

Cal subratllar que entorn d’un terç (30%) de la quota col·legial té una destinació finalista: el Programa de Protecció Social, al que el COMB hi destinarà enguany més de 2,7 milions d’euros, amb un increment de les ajudes periòdiques d’un 2% i d’un 10% pel que fa a la intensitat dels serveis i ajuts destinats a persones (metges i familiars) en situació de dependència i de major necessitat. Val la pena indicar que des que l’Assemblea va decidir crear el PPS (l’any 2008), s’han beneficiat del Programa de Protecció Social més de 7.650 persones. També continua com a prioritat l’impuls i consolidació del Programa d’Atenció Integral al Metge Malalt. 

Cal fer esment que el pressupost manté congelades les dietes de la Junta, la remuneració dels professionals i vincula els sous i salaris dels empleats del Col·legi a l’evolució de la productivitat en aplicació del nou conveni laboral del COMB i el Grup MED, vigent fins al 2015. 

En l’actual situació econòmica, cal destacar també que el COMB no té cap deute bancari.

L’activitat de les empreses del Grup MED, que preveu mantenir els seus ingressos aquest any, aportarà al COMB més de 2,7 milions d’euros anuals, fet que representa un estalvi de gairebé 100 € per col·legiat. Aquesta transferència de recursos ha de permetre continuar amb els projectes col·legials al mateix temps que es manté la quota congelada.

Per acabar, alguns compromissaris van manifestar la necessitat de reivindicar l’Assemblea, màxim òrgan de representació dels metges, com a espai democràtic de participació, per debatre amb rigor i transparència els temes referents a la professió, criticant aquells que utilitzin la via de les insinuacions i crítiques gens fonamentades en llocs i moments impropis. 

L’ Assemblea és una eina a l’abast de tots els col·legiats per fer arribar a la Junta les iniciatives, propostes i crítiques constructives que ajudin a fer del COMB una institució encara més útil, transparent, propera i al servei dels metges.