Notícies

El CoMB insisteix que el contagi per SARS-CoV2 es continuï considerant accident de treball fins que es declari malaltia professional

Amb data 22 de juliol (un mes després de la fi de l’estat d’alarma), ha decaigut el reconeixement de considerar les prestacions de la Seguretat Social per causa del contagi per SARs-CoV2 (virus causant de la COVID-19) com a accident de treball entre el personal sanitari.

El Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB) reclama al Ministeri de Sanitat i a totes les administracions sanitàries implicades que de forma urgent i immediata es decreti el manteniment de totes les prestacions derivades del reconeixement com a accident de treball, i que es faci en les condicions que ja vam demanar el passat mes de maig amb motiu de l’aprovació de la norma que limitava el reconeixement del contagi com a accident de treball fins a un mes després de finalitzar l’estat d’alarma.

La carta que el CoMB va fer arribar llavors al Ministeri de Sanitat reclamava que el contagi de la nova malaltia COVID-19 per part de professionals sanitaris fos reconegut com a “malaltia professional”. El CoMB considera que les mesures aprovades fins llavors (la darrera en el Reial Decret Llei 19/2020), segons les quals el contagi de COVID-19 de professionals sanitaris s’assimilava a “accident de treball”, ja eren clarament insuficients i que no donaven una resposta contundent i de futur, com ara es constata, a la necessària protecció del personal sanitari que ha emmalaltit –o emmalaltirà- de COVID-19 com a conseqüència del desenvolupament de la seva feina. 

Des del Col·legi es va remetre al titular de Sanitat, junt amb la carta esmentada, una proposta normativa perquè el Govern central es comprometés a impulsar la declaració de “malaltia professional”, tot insistint que, entretant, es modifiquessin les previsions contingudes a l’article 9 del RDL 19/2020 sobre l’accident de treball, per tal de donar cabuda a tots els treballadors en contacte directe amb pacients potencialment contagiats, ampliant la tipologia a centres, serveis, establiments sanitaris i residències de gent gran. 

També es va proposar que aquestes mesures transitòries s’apliquin en el temps des que es va conèixer l’arribada entre nosaltres del virus i que perduressin més enllà de la pandèmia, així com que no fos necessària l’acreditació causal del contagi mitjançant un Servei de Prevenció, atès que molts treballadors no disposen específicament d’aquest Servei en la seva empresa, i per la pròpia dificultat de l’acreditació del nexe causal més enllà d’acreditar la pròpia relació laboral.

 

Més informació