Notícies

El COMB i Meditecnologia, impulsors del projecte CareCloud

El COMB i l’empresa Meditecnologia han posat en marxa la plataforma CareCloud por donar suport a les persones de l’entorn familiar que s’ha d’encarregar de la cura diària de persones amb discapacitats neurològiques o de persones que depenen per complet d’un tercer per dur a terme les seves tasques diàries. 

CareCloud és una eina basada en la tecnologia cloud computing, molt senzilla d’utilizar, i que ajuda als “cuidadors informals” a realitzar les seves tasques correctament i en el moment precís, com ara, administrar medicació, preparar els àpats adequats, canviar la posició del malalt o realitzar cures periòdiques. 

Els cuidadors poden accedir a la fitxa del pacient, on prèviament s’ha introduit tota la informació necessària per dur a terme la seva cura, des de qualsevol dispositiu que estigui connectat a Internet. L’eina Google Calendar els enviarà un recordatori amb la data i l’hora exacta en què han de realitzar les tasques abans mencionades. 

En el projecte CareCloud també han participat ICA Informática y Comunicaciones Avanzadas, l’Institut Guttmann i la Universitat Politècnica de Madrid. 

El projecte ha estat cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i el Ministeri d'Economia i Competitivitat en el marc de la convocatòria de l'any 2012 per a la concessió dels ajuts corresponents al Programa Nacional de Cooperació Públic-Privada - subprograma INNPACTO, dins de la línia instrumental d'Articulació i Internacionalització del Sistema, en el marc del Pla Nacional de Recerca Científica, Desenvolupament i Innovació Tecnològica 2008-2011.