Notícies

El CoMB i la Fundació Galatea participen a Oslo en una jornada de l’EAPH sobre benestar dels professionals sanitaris

Sota el títol “El metge, el pacient i el lloc de treball” s’ha celebrat recentment a Oslo (Noruega) la conferència biennal de l’European Association for Physician Health (EAPH). L’objectiu fonamental dels organitzadors era poder intercanviar experiències entre els participants, sobretot pel que fa a les interaccions que hi ha entre la qualitat assistencial, la satisfacció professional i les organitzacions. Un equip de professionals de la Fundació Galatea i de Clínica Galatea van participar activament en aquesta conferència, compartint amb els assistents la seva àmplia experiència en l’àmbit de la salut dels professionals. El secretari del CoMB i membre del patronat de Fundació Galatea, Gustavo Tolchinsky, també va intervenir-hi per aportar el punt de vista col·legial i de regulació de la praxi.

Els fòrums de discussió es van organitzar al voltant de quatre grans temàtiques:

  • Educació mèdica: com promoure l’equilibri entre vida professional i personal des de la formació universitària. 
  • Exercici professional i cura dels pacients: quin paper juguen els metges al si de les organitzacions i quin impacte té aquesta implicació en la salut dels pacients.
  • Necessitats professionals i cura personal del metge: com trobar un equilibri entre protegir les necessitats personals i professionals del metge contribuint, al mateix temps, a augmentar la qualitat assistencial en l’actual context sociocultural i tecnològic, en canvi constant.
  • Miscel·lània: aspectes com l’impacte de la intel·ligència artificial i de les aplicacions de les noves tecnologies en la interacció metge-pacient, en el desenvolupament de l’activitat professional o en les interaccions dins i amb les institucions.

La coordinadora de programes de la Fundació Galatea, Anna Mitjans, i la psiquiatre i cap de servei de Clínica Galatea, Dolores Braquehais, van presentar, de manera conjunta, com abordar de manera integral la salut dels MIR. Anna Mitjans va enumerar les principals troballes de l’estudi longitudinal sobre les condicions de salut i estils de vida dels MIR a Catalunya, que mostren com el risc de mala salut mental d’aquests professionals va en augment a mesura que avança el període de residència. Mitjans també va descriure el funcionament dels tallers de promoció de la salut (online i presencials), així com altres accions divulgatives (vídeos, fulletons, etc.) que la Fundació Galatea ja fa temps que ofereix als MIR i als seus tutors. 

Després d’aquest abordatge, enfocat en la prevenció, Dolores Braquehais va descriure, en primer lloc, les principals característiques del model d’intervenció del Programa d’Atenció Integral al Metge Malalt (PAIMM) en relació amb el tractament dels trastorns mentals i/o addictius en metges. Posteriorment, la psiquiatre va oferir les dades sobre metges residents atesos des de 1998 a 2018 a la Clínica Galatea, relacionades amb els resultats obtinguts als diferents estudis de salut de la Fundació Galatea i amb les seves estratègies de promoció de la salut. Unes dades que mostren, entre d’altres coses, com s’ha incrementat la demanda d’atenció entre els residents des de l’any 2009, coincidint amb l’inici de les intervencions dirigides específicament a aquest col·lectiu i amb la seva difusió. Aquests resultats demostren que la sensibilització en aquest període es tradueix en una oportunitat per a l’atenció precoç i per a la prevenció.

Gustavo Tolchinsky va informar sobre la manera com el CoMB aborda, des del punt de vista col·legial, els casos de metges que poden veure compromesa la seva pràctica professional a causa d’un trastorn mental i/o una addicció. Figures novedoses, com el contracte terapèutic PAIMM o la comissió de casos difícils van despertar l’interès dels participants, ja que aporten una nova perspectiva sobre com es pot trobar un equilibri entre la funció del col·legi com a organisme regulador i la cura del professional.

Per últim, el psicòleg de Fundació Galatea Cristo Cruz va fer una aproximació al model d’intervenció en addiccions amb psicoteràpia de la Clínica Galatea i als seus principals resultats. Cruz va parlar de les principals barreres del metge malalt a l’hora de demanar ajuda per, posteriorment, dibuixar les condicions d’enfocament assistencial i d’actitud del terapeuta que faciliten la superació d’aquestes resistències.

La participació activa de professionals de fins a 19 nacionalitats diferents va facilitar l’intercanvi fructífer d’experiències, així com la creació d’una xarxa informal d’interès en la prevenció i tractament del malestar en els metges.