Notícies

El CoMB ha obert 14 expedients relacionats amb pseudociències els darrers cinc anys

Una de les funcions essencials del Col·legi és vetllar per la defensa de l’exercici de la medicina adequat a les bones pràctiques i actuar com a garant de la protecció de la salut dels ciutadans. En l’àmbit concret de les anomenades teràpies alternatives i pseudocientífiques, el CoMB ha mantingut una actitud molt ferma quant al compliment d’aquestes funcions, tal com demostra l’obertura de fins a 14 expedients ens el darrers cinc anys, 7 dels quals es van iniciar l’any 2017.   
 
Durant el primer mes d’aquest any ja s’ha obert un nou expedient, arran de la celebració en un hotel de Barcelona, el passat 13 de gener, d’una jornada on, ja des del mateix títol, es qüestionava el paper dels metges i de la medicina en relació a l’abordatge del càncer. En aquest cas, i donat que entre els organitzadors no hi havia  cap metge col·legiat al CoMB (ni tampoc català o de la resta de l’Estat), el Col·legi va decidir posar els fets en coneixement del Departament de Salut, el qual, segons va informar posteriorment, va obrir, per la seva banda, un expedient informatiu.  
 
Vuit dels 14 expedients oberts pel CoMB ja han estat resolts, mentre que els sis restants continuen en tràmit. Aquestes han estat les resolucions: 
  • 1 sanció d’1 any i 6 mesos d’inhabilitació professional a un metge que indicava procediments i tractaments sense cap evidència científica ni clínica a un pacient oncològic
  • 2 denúncies al Departament de Salut 
  • 3 requeriments adreçats als metges 
  • 2 expedients arxivats    
 
 
D’altra banda, el Col·legi també va denunciar per la via penal actuacions de no metges que indicaven teràpies pseudocientífiques. Un d’aquests casos va finalitzar amb una sentència condemnatòria de 8 mesos de presó.    
 
El posicionament i el compromís del CoMB són molt clars i recentment van ser recollits al document El malalt amb càncer. Els tractaments oncològics i pal·liatius i les teràpies sense evidència científica i pseudociències, un treball elaborat pel Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, amb la col·laboració de la Societat Catalano-Balear d’Oncologia Mèdica i la Societat Catalano-Balear de Cures Pal·liatives.