Notícies

El CoMB garanteix als col·legiats la cobertura de responsabilitat civil professional durant els propers quatre anys

El CoMB ha consolidat un model propi de cobertura i gestió de la responsabilitat civil dels professionals (RCP) que ha estat reconegut com a capdavanter a Europa i que garanteix, tant la seguretat del metge, com una atenció directa i personalitzada per part de professionals al seu servei des del propi Col·legi. La Junta del CoMB té entre les seves prioritats mantenir aquest model. En aquest sentit, considera que la recent adjudicació, per un període de quatre anys (prorrogable fins a sis), a la companyia francesa SHAM de la pòlissa de RCP (intermediada per la corredoria especialitzada Medicorasse i gestionada pel Servei de Responsabilitat Professional del CoMB), assegura l’estabilitat d’aquest model d’èxit. 

 
La renovació de la pòlissa de RCP, que va entrar en vigor l’1 de juliol passat, era un dels principals objectius de la Junta del CoMB per a aquest any. En un context de crisi en l’assegurament de la responsabilitat civil sanitària, marcat per la retirada de la companyia Zurich, fins ara majoritària en aquest sector, l’acord amb SHAM suposa “tot un èxit, ja que dóna estabilitat i seguretat jurídica als professionals per un període de quatre a sis anys”, afirma el president del CoMB, Jaume Padrós. 
 
La pòlissa de RCP es contracta de manera coordinada i conjunta pel Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC), i el Servei Català de la Salut, mitjançant un concurs públic. L’adjudicació de la pòlissa a SHAM garanteix el model català d’assegurament i aprofundeix en la política de recerca i prevenció encetada en els darrers anys pel Servei de Responsabilitat Professional del CoMB, filosofia que és plenament compartida per l’asseguradora. 
 
SHAM (Societé Hospitalière d’Assurances Mutuelles) és una mútua d’assegurances fundada l’any 1927, amb seu a Lyon (França), especialista en l’assegurament i la gestió de riscos sanitaris, amb 890 empleats i un volum de primes a l’exercici 2016 de 752 milions de euros. És la primera asseguradora de Responsabilitat Civil Mèdica a França, amb una quota de mercat del 50%, amb més del 60% dels professionals del sector sanitari, un 70% dels establiments públics i un 30% dels privats, i amb una sòlida i consolidada posició en el sector.