Notícies

El Col·legi lamenta la mort del Dr. Ramon Balius Juli, pioner de la traumatologia esportiva

El Dr. Ramon Balius ha tingut una vida col·legial llarga i molt activa. Es col·legià el gener del 1954, essent delegat de l’Assemblea de Compromissaris en tres legislatures i patró de la Fundació Galatea, que vetlla per la salut dels metges. 


Des del  1997 el Dr. Balius va liderar l’associació d’afectats pel règim AMF-AT (Règim d'assistència medicofarmacèutica i d'accidents de treball) que gestionava l’entitat Previsión Sanitaria Nacional. Gràcies a la iniciativa i impuls del Dr. Balius, el CoMB va coordinar la defensa dels metges que des d’aquell any van deixar de percebre les prestacions a les quals tenien dret. El Dr. Balius, amb un grup de companys, va assumir el lideratge per recuperar aquestes prestacions i va coordinar, a través de l’associació amb el suport del CoMB, la defensa jurídica de més de 500 metges i familiars afectats.