Notícies

El Col·legi de Metges s’adhereix al programa Barcelona + Sostenible amb beneficis fiscals als col·legiats que el subscriguin

El Col·legi de Metges de Barcelona s’ha adherit al programa Barcelona + Sostenible mitjançant la signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.


La participació en aquest programa consisteix a elaborar un Pla d’Acció anual per millorar la sostenibilitat del sector amb una proposta d’actuacions concretes que impliquin als professionals, i que els incentivi a l’execució d’accions juntament amb la Secretaria Tècnica de Barcelona + Sostenible.

En aquest sentit, el Col·legi i l’Ajuntament de Barcelona han creat un formulari d’adhesió a través del qual els professionals es poden comprometre a realitzar accions més sostenibles que assegurin un futur viable i durador.

L’adhesió al Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat està reconeguda amb tot un seguit de recursos, així com amb la continuïtat dels incentius econòmics que els professionals gaudeixen fins ara a través de l’Acord Cívic amb renovacions anuals.

Uns dels incentius és un benefici fiscal del 10% de reducció en la taxa del preu públic per la prestació del servei de recollida de residus comercials. Per poder gaudir-ne cal emplenar el formulari abans del 31 de juliol. [termini ampliat excepcionalment]

Més informació