Notícies

El Col·legi aporta 20 anys d’experiència amb el PAIMM al VII Congrés estatal PAIME

El Col·legi aporta 20 anys d’experiència amb el PAIMM al VII Congrés estatal PAIMEUna delegació del Col·legi i de la Fundació Galatea va participar la setmana passada al VII Congrés PAIME (Programa de Atención Integral al Médico Enfermo), celebrat a Palma de Mallorca. La trobada, d’àmbit estatal, estava organitzada per la Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial i pel Col·legi Oficial de Metges de la Illes Balears. Els representants del CoMB van aportar, a partir de diferents ponències i tallers, l’àmplia experiència del Col·legi pel que fa al PAIMM (Programa d’Atenció Integral al Metge Malalt). El CoMB va ser pioner a l’Estat i a Europa, ara fa gairebé vint anys, en la posada en marxa d’aquest programa, que ofereix assistència als col·legiats amb problemes de salut mental i/o addiccions. Durant aquests anys, el PAIMM ha estat un programa líder, que ha servit de referència i model per a la resta de col·legis de l’Estat i també per a d’altres corporacions internacionals, especialment de l’Amèrica Llatina. 


Al llarg d’aquests més de divuit anys “el model assistencial del PAIMM ha generat confiança entre els professionals i ha creat consciència de la importància que té la salut mental per al bon exercici de la medicina”, afirma el secretari del CoMB i coordinador del PAIMM a Catalunya, Gustavo Tolchinsky. Una de les grans fites assolides pel PAIMM és que “s’ha consolidat com un sistema proactiu a l’hora de potenciar les eines de cerca d’ajuda per als mateixos professionals”, afegeix Tolchinsky. Des dels seus inicis, prop de 2.500 metges han estat atesos gràcies al PAIMM. L’any passat, van ser 133 els metges atesos a la Clínica Galatea a través del programa. Precisament, la unitat ambulatòria de la clínica va ser premiada al Congrés. 

95% de demanda voluntària  

La via a través de la qual els professionals accedeixen actualment al PAIMM ha canviat de manera radical en relació a ara fa vint anys. Si durant els primer anys, l’arribada estava normalment motivada per una denúncia al metge, actualment, l’entrada és voluntària en el 95% dels casos. Així ho va explicar al Congrés la doctora Carme Bule, vinculada al PAIMM des dels seus inicis i responsable de la unitat d’acollida del programa. Bule va destacar la confiança que genera el programa entre els professionals, cosa que ha afavorit que els metges cada cop demanin ajuda abans. La garantia de confidencialitat també ha contribuït a superar les reticències.

Perspectiva de gènere 

El Col·legi aporta 20 anys d’experiència amb el PAIMM al VII Congrés estatal PAIME
Una de les principals conclusions del VII Congrés va ser la necessitat d’incorporar la perspectiva de gènere en les estratègies de prevenció i en el disseny dels programes d’atenció al metge malalt. Les dades aportades per la doctora Dolores Braquehais, psiquiatre responsable de la unitat d’hospitalització de la Clínica Galatea, van ser definitives en aquest sentit, ja que les enquestes realitzades a professionals de la salut per la Fundació Galatea indiquen, per exemple, que les dificultats per conciliar la vida laboral i familiar representen un factor de risc psicosocial molt més important entre les dones que no pas entre els homes. D’altra banda, les dades clíniques dels pacients atesos al PAIMM mostren també, entre d’altres elements diferencials, que les metgesses tenen més prevalença de depressió i ansietat que els seus companys, mentre que els homes tenen més problemes d’addiccions. 

Instrument de garantia de bona praxi 

A més de la funció assistencial i rehabilitadora del PAIMM, l’advocada Mercedes Martínez, del servei d’assessoria jurídica del CoMB, va recordar al Congrés que el PAIMM té una altra funció essencial: la d’actuar com a instrument de control de l’exercici i, per tant, de garantia de bona praxi. En aquests sentit, el PAIMM és un instrument col·legial de gran utilitat, ja que permet promoure la prevenció i la rehabilitació com a mesures més eficaces que la sanció i la inhabilitació. Alhora, és un mecanisme que s’ajusta perfectament a la competència autorreguladora dels col·legis professionals i a la funció que els atribueix la llei de vetllar per la bona pràctica mèdica en benefici dels pacients. D’altra banda, Martínez va explicar als assistents el procediment del CoMB en el seguiment dels considerats “casos difícils”, a través d’una comissió específica del Col·legi. Martínez va destacar la importància de mesures com ara el contracte terapèutic, a través del qual s’obté el compromís dels professionals pel que fa al seguiment del tractament prescrit.