Notícies

El CCMC remet als grups parlamentaris del Congrés el seu document de posició sobre l'atenció al final de vida amb motiu de l'admissió a tràmit d'una llei sobre eutanàsia

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) ha fet arribar als grups parlamentaris del Congrés de Diputats el seu document de posició L’assistència a persones en situació de final de vida, elaborat per experts de reconeguda experiència i prestigi, amb motiu de l’aprovació, ahir, de la tramitació d’una llei que reguli l’eutanàsia a l’Estat espanyol per part d’una majoria dels diputats del Congrés. El document va ser revisat per la Comissió de Deontologia i va ser publicat a mitjans de l’any 2018, coincidint amb una anterior iniciativa legislativa al Congrés que, finalment, no va tirar endavant. 

El CCMC considera oportú debatre sobre l’eutanàsia, però, alhora, recorda que això ha de ser compatible amb la prioritat de garantir una atenció digna i de qualitat en el procés de final de vida. El document de posició defensa que una eventual regulació de l’eutanàsia, hauria d’anar acompanyada d’un impuls decidit per garantir a tot el territori de l’Estat l’atenció pal·liativa integral a les persones que es troben en situació de final de vida.

En l’actual context de reactivació del debat al voltant del dret a la disponibilitat de la pròpia vida en situacions de malaltia o discapacitat greu i de la despenalització de l’eutanàsia, el document destaca que aquest no és un debat essencialment mèdic, sinó social i polític. Correspon, per tant, als ciutadans i als seus representants democràtics decidir sobre aquesta qüestió i fer-ho amb el màxim consens. Això no treu, però, que la professió mèdica tingui molt a aportar en una eventual regulació, sobretot a l’hora d’aclarir conceptes i de vetllar pels interessos i la dignitat dels pacients, per la qualitat de les actuacions i per la seguretat jurídica dels professionals.

 

Més informació