Notícies

El CCMC recomana als metges que s’abstinguin de participar a congressos i jornades on l’afluència sigui nombrosa

La situació epidemiològica actual del COVID-19 indica un increment progressiu de casos a Catalunya, encara que amb un comportament lleu. Després d’analitzar la situació actual i l’evolució de l’epidèmia en els darrers dies, el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) considera que:

 

1. Els professionals sanitaris són un punt molt important en la cadena de control de la malaltia COVID-19 i estan exposats al contagi en relació amb la seva pràctica clínica. Seguint sempre els criteris de l’autoritat sanitària i els protocols establerts, han de prendre mesures de protecció i vetllar per la seva pròpia salut per tal de no emmalaltir.

2. També, per tal de poder garantir que no esdevenen agents transmissors del contagi a d’altres persones o professionals.

3. En el moment actual, és important poder garantir la plena disponibilitat de professionals per fer front a la malaltia en les millors condicions possibles.

4. Aquests fets fan que el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya recomani explícitament que els professionals sanitaris s’abstinguin de participar presencialment en jornades o congressos nombrosos, on hi pot haver risc de contagi.