Notícies

El CCMC, l’associació Metgesses.cat i les patronals sanitàries UCH, CSC i ACES impulsen un estudi sobre l’equitat entre metges i metgesses als sectors de la sanitat concertada i privada

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC), l’associació Metgesses.cat i les patronals del sector sanitari Unió Catalana d’Hospitals (UCH), Consorci de Salut i Social (CSC) i l’Associació de Centres i Entitats de Salut (ACES) han acordat posar en marxa un estudi sobre el grau d’igualtat entre metges i metgesses als hospitals d’aguts i als centres d’atenció primària dels sectors de la sanitat concertada i privada de Catalunya.

L’acord permetrà recopilar informació diversa en clau de gènere procedent del col·lectiu mèdic dels diferents centres sanitaris. Per exemple, dades demogràfiques, distribució de càrrecs de comandament, retribucions salarials i per altres conceptes, excedències i reduccions de jornada per cura de fills o altres familiars, etc. 

La presidenta de Metgesses.cat, Angels Escorsell; la directora executiva de la patronal CAPSS del CSC, Pilar Rol; la secretària del CCMC, Elvira Bisbe; el director d’Organització i Relacions Laborals d’UCH, Xavier Baro; i la subdirectora d’ACES, Anna Zarzosa

Un cop analitzada, la informació obtinguda ha de servir per formular propostes de millora i, si cal, mesures correctores que afavoreixin la igualtat d’oportunitats en el desenvolupament professional de les metgesses.

Amb aquest treball s’ampliarà la radiografia sobre equitat de gènere en col·lectiu mèdic al sistema sanitari català iniciada per l’Institut Català de la Salut (ICS), que ja va elaborar el seu propi estudi l’any passat i en base al qual va iniciar la posada en marxa de diverses mesures per assolir la igualtat efectiva. Segons aquest estudi (2019), a l’àmbit hospitalari, per exemple, les dones representen el 54% del col·lectiu mèdic als hospitals de l’ICS, però només ocupen el 22% dels càrrecs de cap de servei i el 36% de caps de secció.