Notícies

Consell de Col·legis de Metges de Catalunya

El CCMC estrena nova pàgina web i actualitza la seva presència a xarxes socials

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC), corporació que agrupa i representa els quatre col·legis de metges de Catalunya (Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida), ha renovat els seus canals de comunicació amb l'actualització de la seva pàgina web i del seu compte corporatiu a Twitter: @CCMC_MetgesCat.

La web del CCMC ha modernitzat el seu disseny per adaptar-lo a les noves tendències digitals i facilitar la navegació i l'accés a la informació des de qualsevol dispositiu. Així mateix, ha actualitzat i ampliat el contingut de la pàgina per donar accés a tots els tràmits i serveis que el Consell ofereix als metges i metgesses de Catalunya.

A través de la web també es pot accedir a les publicacions i posicionaments del CCMC, al cercador de col·legiats i societats professionals i hi ha un accés directe als quatre col·legis de metges de Catalunya.