Notícies

El CCMC crea una comissió permanent per avaluar i donar resposta a aspectes deontològics que es derivin de la crisi sanitària de COVID-19

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) ha posat en marxa una comissió específica i permanent que tindrà la missió de fer el seguiment de l'evolució de la crisi sanitària generada per la pandèmia de COVID-19 des del punt de vista de la deontologia mèdica.

La comissió, que acaba de fer públic el seu primer comunicat, anirà aprofundint en aquelles qüestions concretes que es vagin plantejant a mesura que avanci aquesta crisi.

Formen part d'aquesta comissió, membres de les comissions de Deontologia dels quatre col·legis de metges catalans (CoMB, COMG. COMG i COMLL), així com metges especialistes en diferents àrees estretament lligades amb l'atenció als pacients en aquesta crisi.