Notícies

El CCMC alerta del risc que suposa l'increment de l'oferta de jocs d'aposta en línia i insta a regular-ne la publicitat per protegir els menors

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) ha fet públic el Document de Posició El joc d’aposta en línia: impacte en la salut d’un fenomen emergent, en el qual alerta de l’increment que està experimentant el joc d’aposta en línia als països del nostre entorn i de l’elevat risc que això té per a la salut, especialment de joves i adolescents. La proliferació del joc en línia, especialment de les apostes esportives, està sent motiu d’alarma arreu del món a causa del potencial addictiu d’aquest tipus de joc entre les persones joves. Ja hi ha evidència, a escala mundial, de l’augment de tractaments i consultes en dispositius assistencials especialitzats entre els jugadors d’apostes esportives.

Roda de premsa de presentació del document. D'esquerra a dreta: Sr. Roger Loppacher, president del CAC i Dr. Jaume Padrós, president del CoMB

Els estudis mostren que els adolescents (de 14 a 17 anys) consideren les apostes esportives com una activitat implícita de l’esport i, per tant, com una experiència social lligada a la diversió que no comporta cap risc associat. En aquest sentit, el Document de Posició alerta que, per primera vegada a la història, nens, adolescents i joves estan sent exposats a publicitat que estimula el joc de manera indiscriminada, presentant-lo com una activitat lligada a celebritats del món de l’esport i de l’espectacle. Es tracta, segons els experts, de la primera generació que ha viscut un increment tan important de les oportunitats de joc.

El document també insta a regular la publicitat dels jocs d’aposta de manera similar a com s’ha fet amb el tabac i l’alcohol i insisteix en la necessitat d’incrementar la prevenció i la detecció precoç des dels àmbits sanitari i educatiu.

A l’Estat espanyol fins a un 4,6% de la població adolescent mostra conductes de risc en relació al joc d’aposta i la mitjana d’edat d’inici dels jugadors patològics se situa en 19 anys. D’altra banda, s’ha evidenciat també que el 37% dels jugadors patològics adults s’han iniciat en el joc abans de l’edat legal. 

Més informació