Notícies

El CCFCPS aprova les “Normes pel Patrocini Comercial de les Activitats de Formació Continuada de les Professions Sanitàries”

El Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries (CCFCPS), a proposta del Servei d’Acreditació de la Formació Continuada del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, ha aprovat una normativa específica per regular el patrocini comercial de les activitats de formació continuada. 

Aquestes normes, aplicables a totes les professions, tenen un objectiu clar: guiar als responsables de les activitats formatives per tal de preservar en tot moment la independència comercial, evitant qualsevol biaix en el plantejament de la formació. 

Al llarg del corpus normatiu, s’estableixen les responsabilitats generals dels organitzadors, així com les formes de gestió dels fons dels patrocinadors comercials i la regulació de les relacions entre els ponents i els patrocinadors comercials, entre d’altres.