Notícies

El 87% dels metges joves treballen en precari

La situació laboral dels metges que acaben la residència a Catalunya continua sent molt preocupant. Segons dades publicades al diari El Periódico i extretes de l’estudi del CoMB “Situación profesional de los jóvenes médicos especialistas al acabar la residencia en Barcelona”, només el 13% dels metges que acaben el MIR aconsegueixen un contracte laboral indefinit en un centre sanitari públic. 

La resta, gairebé el 87%, treballen en precari, combinant guàrdies nocturnes, suplències o contractes temporals en tres o quatre centres assistencials. Tot i així, no tenen garantida la seva continuïtat i veuen com cada cop més s’estenen els contractes per hores, fent impossible la “estabilitat personal”, tal com indica el director corporatiu del Col·legi, el Dr. Marc Soler. A més, la Dra. Adriana Bataller, autora de l’estudi juntament  amb la col·laboració de l’ Àrea Ocupacional del CoMB,i membre de la Junta de Govern del CoMB, alerta que la situació precària que viuen els metges joves també “podria incidir en la qualitat de l’assistència sanitària que ofereixen”. La Dra. Bataller afegeix que “la única mesura que podria acabar amb aquesta situació seria augmentar el pressupost de Salut fins a un nivell imprescindible”. 

Aquesta és precisament una de les principals reivindicacions del Col·legi: la “recuperació pressupostària de la sanitat pública”. Expliquen que “si no es recupera el 22% perdut des de l’any 2010, el sistema es deteriorarà”. 

Més informació