Notícies

El 31 de maig de 2013 finalitza el termini per a la presentació de sol·licituds del títol de medicina familiar i comunitària per als llicenciats abans de 1995

El passat 23 de març es publicà el RD 220/2013, de 22 de març que modifica el RD 1753/1998, de 31 de juliol d’accés excepcional al Títol de Metge Especialista en Medicina Familiar i Comunitària per a llicenciats en medicina amb anterioritat a l’1 de gener de 1995, establint el 31 de maig de 2013 com a data límit per a la presentació de sol·licituds. 


Cal recordar que per a accedir al títol per la via del RD 1753/1998, de 31 de juliol, els llicenciats en medicina amb anterioritat a l’1 de gener de 1995 han d’acreditar que abans de l’1 de gener de 2008 havien treballat al menys 5 anys com a Metge de Família en centres públics o concertats amb el Sistema Nacional de Salut i que, també abans d’aquesta data, havien completat 300 hores de formació complementària. 

L’imprès de sol·licitud i la distribució per matèries de les 300 hores de formació complementària van ésser publicades per la Resolución de 26 de marzo de 1999, de la Subsecretaria del Ministerio de Sanidad. 

El procés de concessió del Títol de MFC contempla la superació d’una prova ECOE quines característiques estan descrites al web del Ministerio de Sanidad

Així, un cop hagi passat la data del 31/05/2013, quedarà tancada, de manera definitiva aquesta via d’accés al Títol de Metge Especialista en Medicina Familiar i Comunitària. 

Si teniu algun dubte podeu adreçar-vos a l’Assessoria Jurídica del Col·legi al telèfon 93 567 88 88 o bé per correu electrònic a juridica@comb.cat