Notícies

El 15 d'octubre entra en vigor la nova regulació sobre la inscripció de naixements i defucions, i la conservació de la documentació clínica dels naixements

La reforma operada per la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y Registro Civil, implica que a partir del 15 d’octubre entra en vigor un nou procediment d’inscripció de naixements i defuncions, així com un nou termini de conservació de la documentació clínica relativa als naixements, i un nou contingut a referir a la història clínica en relació a aquests.