Notícies

Document de posició del COMB sobre el projecte VISC+ i informe del Síndic de Greuges

L’Agència de Qualitat i Avaluació en Salut de Catalunya (AQuAS) impulsa el projecte anomenat VISC+ (més valor a la informació de salut a Catalunya), que té com a objectiu aprofitar les grans bases de dades que genera la sanitat a Catalunya, degudament anonimitzades, per tal d’impulsar i facilitar la recerca i la innovació en ciències de la salut. El projecte, però, ha generat polèmica en relació amb els riscos potencials sobre la privacitat de les persones i amb el mal ús que es pogués fer d’aquestes dades, atès que el projecte preveu una col·laboració públic/privada i, per tant, un possible accés a aquestes dades per part d’empreses del sector. 

La Junta de Govern del COMB, escoltada l’opinió de la Comissió de Deontologia i analitzat el projecte VISC+ en la seva formulació actual, fa una sèrie de consideracions que podeu consultar en els documents que a continuació adjuntem. 


Més informació