Notícies

Document de posició del COMB en relació al cas de diftèria a Catalunya

El Col·legi de Oficial de Metges de Barcelona, representat per la seva Junta de Govern i en relació a la notícia del primer cas de Diftèria en 32 anys a Catalunya, fa les següents consideracions:


En primer lloc, lamentar que un nen de 6 anys estigui en una situació de risc per la seva vida per una malaltia greu i que es pot prevenir amb una correcta vacunació. La Junta de Govern expressa el seu desig que es recuperi aviat i recolza a tots els professionals de la salut que fan els esforços necessaris perquè així sigui.   

En segon lloc, alertar que en la presa de decisions envers a la vacunació sistemàtica dels fills, existeix una creixent banalització de la informació mèdica i evidencia disponibles alhora que una gran quantitat d’informació mancada de fonamentació científica. Aquest fet, ha portat a certs pares a decidir no immunitzar als seus fills sota arguments variats, la majoria falsos o mancats de base científica. Aquestes decisions posen en risc no només la salut dels seus propis fills, sinó que repercuteixen en la immunitat de grup deixant en situació de vulnerabilitat a certs col·lectius que no es poden beneficiar de la vacunació perquè pateixen malalties greus o reben tractaments que ho contraindiquen.   

En tercer lloc, remarcar que el coneixement científic i mèdic és la base indispensable per la presa de decisions clíniques, tant el l’àmbit assistencial com en l’àmbit de la salut pública. Aquest coneixement no es concep com a dogma, sinó que la pròpia comunitat científica i mèdica el sotmet a judici en la cerca contínua de l’evidència més sòlida possible i generant consens sobre aquelles actuacions que més beneficis aporten a la salut de la comunitat. És en aquest coneixement i en la experiència i evidència generades que descansen els fonaments que justifiquen de manera sòlida els beneficis de les vacunes sistemàtiques.   

En quart lloc, recordar que el deure dels metges i d’aquesta institució, reflectits al Codi de Deontologia en diversos articles, obliga a una lleialtat envers a les persones d’emprar tots els mitjans necessaris i disponibles per preservar la salut de les persones, però no emprarà procediments –ni prescriurà medicaments ni farà recomanacions- que no estiguin basades en l’evidència científica o en l’eficàcia clínica. S’ha de respectar el dret de les persones a rebutjar un tractament sempre que no suposi un risc a tercers. El Col·legi de metges ha de vetllar per tots els aspectes que puguin afectar la salut de la població.   

En el cas de la vacunació sistemàtica, cal tenir molt present que s’està actuant en un àmbit que és la protecció de la salut dels menors, que no participen de la decisió, i de la població en general.   

El COMB vol recordar a la Col·legiació el deure deontològic i de bona praxi en relació a l’administració de les vacunes sistemàtiques, així com les responsabilitats que se’n poden derivar del seu incompliment. Veure el document de posició sobre “la responsabilitat dels metges en l'aplicació de les vacunes sistemàtiques”.       

El COMB es posa a la disposició dels ciutadans i dels mitjans de comunicació, remarcant la importància de recórrer sempre a la informació científica i mèdica validada per prendre decisions sobre la salut. El COMB alerta dels riscos que comporta seguir consells de persones no autoritzades per la seva titulació i especialment basant-se en informació no contrastada.       

Barcelona, 5 de juny de 2015