Notícies

Document de posició del CCMC sobre l’accés a la Història Clínica pels metges de l’ICAM

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) es pronuncia sobre l’accés a la història clínica dels pacients per part dels metges que tenen responsabilitat en el control dels processos d’incapacitat temporal (IT) i la resolució dels expedients amb les propostes d’invalidesa. 


En un document de posició comú per als quatre col·legis de metges catalans, el Consell de CCMC ha recollit una sèrie de consideracions que els professionals i institucions haurien de tenir en compte en relació a les garanties que cal preservar per l’accés dels metges de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM) a la informació de la història clínica.