Notícies

Document de posició del CCMC sobre la durada de la prescripció dels metges en el sistema sanitari públic


Algunes Institucions del sistema sanitari públic de Catalunya, entre elles l’ICS, han decidit que els seus metges d’hospitals i de consultes externes (CCEE), tindran limitat el període de prescripció de fàrmacs a 60 dies. Al mateix temps, els metges de família i pediatres d’Atenció Primària poden fer-les amb una durada màxima de 365 dies. Aquesta decisió organitzativa ha creat malestar, especialment entre els primers. 

Aquesta circumstància, tot i concentrar-se especialment en l’atenció especialitzada de l´ICS també es produeix en centres de la xarxa sanitària concertada ocasionant visites inadequades per tal d’allargar la durada de la prescripció fins a la propera visita de control quan es produeix més enllà dels 60 dies de durada màxima de la prescripció. 

Les entitats que han pres aquesta mesura organitzativa, no han donat cap argument clínic que justifiqui aquesta disparitat de criteri en la limitació de la durada de les prescripcions.

Des del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC), entenem que cal afavorir la conciliació de dos principis fonamentals del nostre Sistema Sanitari. D’una banda, el de garantir que la durada de la prescripció del metge de l’hospital o de CCEE es correspongui amb la durada del seguiment clínic del malalt i d’altre, la de reconèixer als metges d’atenció primària (metges de família i pediatres) la responsabilitat de coordinar i conciliar tota la medicació que pren el pacient. 

Posant les necessitats del pacient en el centre del sistema, és del tot coherent que els metges dels hospitals i de les CCEE puguin prescriure mitjançant la recepta electrònica per una durada suficient que permeti fer el seguiment clínic del pacient amb tot el que això implica, visites de seguiment, control de la medicació, avaluació del curs de la malaltia, controls analítics i informació al seu metge de família o pediatre a través del corresponent informe clínic per tal de facilitar-li la feina de conciliació. 

D'altra banda, són els metges de família i els pediatres els que tenen el deure de conciliar i coordinar tota la medicació que està rebent el malalt incloent també la prescrita pels altres especialistes. Per tant, el CCMC, demana a les entitats proveïdores del nostre sistema sanitari que adoptin els models organitzatius necessaris que facin possible conciliar aquest dos principis bàsics amb l’acord i la participació dels metges.