Notícies

Document de conclusions sobre el lideratge i la participació dels professionals sanitaris de l’ICS

Responent al compromís de fomentar el lideratge i l’autonomia professional, la Junta de Govern del COMB va presentar el passat mes de març un document de propostes de millora i canvi per l’Institut Català de la Salut (ICS), on es demanava una major participació dels professionals sanitaris en la gestió i la presa de decisions dels centres que formen part de l’ICS.

La publicació del document va generar la signatura d’un acord entre el Departament de Salut, el Servei Català de Salut, l’ICS i el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya per tal de treballar en aquesta línia. El resultat ha estat l’elaboració d’un document inicial de conclusions, que òbviament podrà ser enriquit i millorat i que engloba una sèrie de propostes concretes i consensuades al voltant de tres àrees de treball: 

  • Mecanismes de participació, per tal de fomentar la implicació dels metges en l’elecció de la direcció mèdica o direcció de l’equip i reforçar-ne el lideratge. 
  • Rellançament del rol dels mecanismes de participació, tot remarcant les seves funcions. 
  • Autonomia professional, aportant les eines i les capacitats necessàries per tal que els metges i metgesses puguin gestionar el propi treball. 

L’objectiu d’aquest document, redactat per una comissió integrada per metges assistencials de l’ICS designats a títol personal i metges amb responsabilitats directives, és incentivar una nova manera de treballar que condueixi a una definició del model assistencial de futur. 

Més informació