Notícies

Dia de l’Atenció Primària. Peça clau per la salut i per la cohesió social

L’atenció primària és una peça clau del sistema sanitari públic de Catalunya. Així ho demostren més de 45 milions de visites que s’hi atenen cada any i els més de 15.000 professionals altament qualificats que treballen a les 369 Àrees Bàsiques de Salut distribuïdes pel territori.   

 
Avui, Dia de l’Atenció Primària, és un bon moment per reconèixer el paper que juga aquest àmbit assistencial a la nostra societat com a element fonamental per a la cohesió social i per pal·liar les desigualtats. L’atenció primària no tan sols ha assolit una elevada capacitat de resolució de problemes de salut, sinó que, gràcies a l’excel·lència dels professionals, s’ha guanyat el reconeixement i la complicitat dels ciutadans, malgrat les mancances evidents que el sistema arrossega. 
 
Aquest any celebrem, a més, el 40è aniversari de la Declaració d’Alma-Ata (1978), on, sota els auspicis de l’OMS, es van definir i recollir per primer cop els valors de l’atenció primària per garantir l’equitat en l’accés a la salut. Valors com la importància de la prevenció i de la promoció de la salut, de la participació comunitària o de l’eficàcia en la prestació de serveis van ser recollits a la Declaració i continuen sent del tot vigents i necessaris quaranta anys després. 
 
La Junta de Govern del CoMB ha formulat en els darrers anys diferents propostes de millora per a l’atenció primària a Catalunya. La iniciativa més recent és el Document de posició sobre la situació de l’atenció primària i propostes de millora, resultat del treball participatiu de més de 150 metges i metgesses d’atenció primària. 
 
El document recull prop de 40 propostes a través de les quals els metges i metgesses d’atenció primària exigeixen una millora de l’assignació pressupostària per garantir la qualitat de l’assistència que els ciutadans es mereixen i per la qual els professionals treballen dia a dia. Proposen, a més, mesures per lluitar contra la precarietat laboral i per garantir la conciliació personal, familiar i laboral. Els professionals també reclamen eines per promoure el lideratge i la participació dels professionals i per fer possible l’autonomia de gestió. Mesures, en definitiva, que situïn l’atenció primària a l’eix central del sistema sanitari.