Notícies

Declaració (dia 7 d'abril) del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya als mitjans de comunicació en relació a la vaga dels metges

El notable seguiment de la vaga de metges convocada pel Sindicat “Metges de Catalunya” els dies 28, 29 i 30 de març, superior al 80%, ha constituït  una expressió incontrovertible de la profunda irritació dels metges catalans per la seva situació professional, que no s’ha de considerar com un fet  recent sinó que és la culminació d’un procés de declivi iniciat fa força anys i que ha conduït a una degradació de la professió.

La frustració dels metges té un origen múltiple, però es pot resumir en dues causes, un salari baix i la manca d’autonomia. El salari és desproporcionadament baix per a les dificultats del  treball i la  responsabilitat del metge. És aproximadament la meitat del que cobren els metges dels països europeus de la mateixa categoria professional. La manca d’autonomia no ens permet organitzar el propi treball i ens impedeix negociar com a grup professional les nostres condicions de treball, situació que no es dóna en cap altre país de la Unió Europea.

La reivindicació dels metges es justifica plenament perquè també va en benefici dels malalts. Els metges volem exercir la nostra professió amb dignitat. Això vol dir sense contractes precaris, amb suficient temps per dedicar als malalts, amb el respecte dels directius de les nostres institucions, amb capacitat per organitzar la nostra feina, i amb  salaris apropiats.

Volem impedir que la professió mèdica entri en una crisi irreparable. La vaga ha estat una demostració de la voluntat unànime dels metges d’exigir canvis. Cal que es tingui en compte que posar en perill la professió és posar en perill la salut dels nostres malalts.

Entenem que la solució del conflicte no pot ser immediata, i que requereix voluntat política i imaginació. Per salvar la sanitat del nostre país, que té greument ferida una part molt important, que són els metges, fan falta diners, però també reformes molt substancials, incloent canvis legals. Entenem que la situació actual dels metges de Catalunya no és atribuïble només a les nostres autoritats sanitàries, però sí és responsabilitat seva fer-nos sortir d’aquesta situació.

Amb aquesta declaració conjunta dels quatre Col·legis de Metges de Catalunya  volem informar els ciutadans de la nostra preocupació per la necessitat urgent de canvis, així com de la nostra voluntat de contribuir amb els nostres suggeriments i propostes a una reforma en profunditat del sistema sanitari públic, alhora que els demanem comprensió pels inconvenients que puguin patir.

Col·legi Oficial de Metges de Barcelona