Notícies

Cronologia de la Vaga

Març del 2006 
13 de març

 • “Metges de Catalunya” convoca una vaga del personal mèdic per als dies 21, 22, 28, 29 i 30 del mes de març.

15 de març
 • “Metges de Catalunya” es veu obligat a desconvocar les jornades del 21 i 22 de març per un defecte de forma, però manté les dels dies 28, 29 i 30 de març.

21 de març
 • La Junta de Govern del COMB fa públic un comunicat en relació a la convocatòria de vaga per als dies 28, 29 i 30 de març en què:
 • Comparteix els motius de la vaga com a expressió del descontent dels metges que exerceixen en el sector públic per unes condicions de treball que s’han anat deteriorant, fet que el COMB ha assenyalat repetidament;
 • Manifesta que la vaga ha de ser l’últim recurs dels metges per reclamar els canvis que exigeix la professió mèdica, i que les autoritats tenen l’obligació ètica de crear les condicions de treball que evitin els conflictes;
 • Insta les dues parts per què trobin amb la màxima celeritat fórmules per tancar acords que facin possible que no s’hagi d’arribar a declarar la vaga (faltaven set dies). 

21 de març
 • La Comissió Permanent de la Junta de Govern del COMB demana una reunió urgent amb la Consellera, i informa d’aquesta gestió a l’Assemblea de Compromissaris -de la qual formen part els dirigents del sindicat- el mateix dia 21. L’Assemblea dóna suport a la iniciativa del President per intentar que la Conselleria sigui sensible a les reivindicacions dels metges. 
 • El President, un dels Vicepresidents i el Secretari del COMB es reuneixen amb la Consellera i altres directius del Departament de salut i li traslladen el cansament i el malestar dels metges; a més, i li demanen que manifesti públicament la seva voluntat de millorar les condicions econòmiques i professionals dels metges. 

 23 de març
 • La Consellera contesta la sol·licitud del COMB amb una carta explicativa dirigida a tots els metges catalans. El Sindicat de Metges jutja el seu contingut insuficient per satisfer les expectatives dels metges i per desconvocar la vaga.

27 de març
 • La Comissió Permanent de la Junta de Govern del COMB fa pública una nota informativa en relació a la vaga de metges, convocada per als dies 28, 29 i 30 de març, en què:
 • Constata que l’ampli seguiment de la vaga demostra la gravetat del descontent dels metges i metgesses del sistema sanitari públic català, que se suma a la manca de resposta a les demandes que el propi Col·legi ha fet en relació a temes com la jubilació als 65 anys i la integració dels metges de contingent.
 • Informa de les gestions efectuades davant la Consellera, i
 • Insta a una solució dialogada, que abordi els canvis de fons que els metges necessiten i que des de fa temps el propi COMB reclama. 
 • La Junta de la CAMFiC (Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària) emet una nota informativa en relació a la vaga de metges, convocada per als dies 28, 29 i 30 de març, en què: 
 • Manifesta que “si bé la decisió de fer vaga és una opció personal(...), no considera adient en aquests moments una vaga de tres dies, plantejada només com una demostració de força i com una expressió de descontent, i sense uns objectius concrets i definits en el temps”

28 i 29 de març
 • Primeres dues jornades de vaga dels metges del sistema sanitari públic, amb seguiment molt important.
 • Es publica el Decret 53/2006, de 28 de març, de mesures de reforma de l’Institut Català de la Salut. El Col·legi és exclòs de les Comissions d’Avaluació en les que fins ara participava.
30 de març 

 • Tercera jornada de vaga dels metges del sistema sanitari públic.
 • La Junta de Govern del COMB emet un comunicat en què:
 • Constata i afirma, un cop més, el cansament i el descontent de la professió.
 • Apunta com ja es deia en les conclusions del Congrés de la Professió Mèdica de Catalunya de finals de 2004, on  es van plantejar moltes de les possibles solucions, sense  que s’ hagin traduït encara en accions de govern.
 • Explica com és obvi que la carta dirigida per la Consellera de Salut ha estat insuficient per donar resposta a les demandes dels metges.
 • Constata que la vaga és el fracàs de no haver sabut trobar solucions als problemes dels metges, i que els actuals instruments són inadequats per respondre als reptes de la professió.
 • Manifesta l’acord amb el conjunt de les reivindicacions que han motivat aquesta vaga.

Abril del 2006

3 i 4 d’abril
 • Les negociacions entre sindicat, patronals i Administració continuen. Metges de Catalunya anuncia noves jornades de vaga per al 26 i 27 d’abril.

7 d’abril
 • El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya fa pública una Declaració als mitjans de comunicació en relació a la vaga dels metges en què:
 • Afirma que la vaga ha constituït una expressió incontrovertible de la profunda irritació dels metges catalans per la seva situació professional.
 • Apunta als baixos salaris i a la manca d’autonomia com les causes principals del descontent.
 • Avisa els ciutadans de la preocupació per la necessitat urgent de canvis, i a les autoritats sanitàries com les principals responsables de sortir de la situació de conflicte.  

26 d’abril
 • Alta participació en la primera de dues noves jornades de vaga, convocades pel sindicat “Metges de Catalunya”.
 • Reunió entre els alts càrrecs de la Conselleria i el President Bruguera, i els vice-presidents Vilardell, i Gutiérrez, en què es proposa la creació del Consell de la Professió Mèdica de Catalunya.

27 d’abril

 • Al seu blog, el Dr. Miquel Bruguera manifesta, al voltant de la proposta de creació d'un Consell de la Professió Mèdica per part del Departament de Salut, que la proposta no és prou satisfactòria, ja que la representació dels Col·legis de Metges de Catalunya en el Consell de la  Professió que es vol crear és ridícula, de dos membres sobre vint-i-cinc. En definitiva, afirma, “un instrument que podria resoldre molts dels problemes dels metges sembla que neix avortat”.
 • Al seu blog, el  Dr. Jaume Padrós afirma que:
 • L'estat de descontent dels metges va més enllà de les reivindicacions inicials que el Sindicat Metges de Catalunya va denunciar.
 • La creació d'un marc de relació formal i estable entre l'Administració Sanitària i els metges és una reivindicació històrica del COMB.

Maig del 2006

2 de maig
 • El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya decideix impugnar el Decret d’integració de metges de cupo i zona (Decret 31/2006, de 28 de febrer) i per tant ha presentat recentment recurs contenciós-administistratiu contra ell davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
 • “Metges de Catalunya” convoca noves Jornades de vaga per als dies 9 i 10 de maig.
 • La Consellera de Salut es reuneix amb els presidents dels col·legis de metges catalans i accepta verbalment les modificacions proposades per aquests sobre la composició del Consell, amb una major representació dels metges de la prevista inicialment.

3 de maig
 • El seguiment de les dues noves jornades de vaga, convocades pel sindicat “Metges de Catalunya”, continua sent molt alt. 4 de maig Els col·legis de metges de Lleida, Tarragona i Girona fan pública una Declaració en què consideren que “no hi ha justificació de mantenir la vaga”.
 • Declaracions del Dr. Bruguera al programa “La Nit al Dia” de Mònica Terribas (TV3), en què exposa algunes de les causes del malestar dels metges.

5 de maig 
 • Al seu blog, el Dr. Bruguera:
 • Comenta que el COMB no ha volgut adherir-se a la Declaració dels col·legis de Lleida, Tarragona i Girona en el que es feia la consideració que “no hi havia justificació de mantenir la vaga”.
 • Reitera que el COMB sempre ha defensat, des de l’inici del conflicte, 1) la raó del metges de la sanitat pública de queixar-se de la seva situació laboral i retributiva, 2) la responsabilitat del sindicat de metges de liderar les reivindicacions, perquè estan relacionades amb les condicions laborals, terreny que correspon als sindicats i no als col·legis professionals, 3) la complexitat d’una vaga de metges, molt major que la d’altres treballadors, ja que incideix en la salut dels ciutadans, 4) el fet que només el sindicat, que és qui ha iniciat la vaga, està facultat per aturar-la. 
 • Reclama transparència als negociadors; demana a les parts informació per a què es coneguin les propostes en concret que els representants de les Administracions i Patronals plantegen, i les raons del Sindicat per considerar aquestes propostes insuficients per desconvocar la vaga. Això hauria de permetre que els metges tinguin més informació i  per tant puguin obrar en conseqüència. Ofereix la pàgina web col·legial per a què la informació arribi a tothom.
 • El Dr. Albert Jovell, en nom del “Foro de Pacientes” proposa una treva, amb la reincorporació dels metges a la feina i el manteniment de les negociacions entre Sindicat i Departament.

8 de maig
 • El sindicat de metges anuncia un acord amb el Departament de Salut i la Patronal del sector amb la conseqüent desconvocatòria de la vaga.

9 de maig
 • El COMB considera que aquesta és una excel·lent notícia i, en l’àmbit laboral, espera conèixer en detall les condicions de l’acord, tot posant a disposició de les parts la seva pàgina web per a què tots els metges les puguin conèixer.
 • En l’àmbit professional, el COMB tant aviat com es desenvolupin els mecanismes de funcionament del nou Consell de la Professió Mèdica de Cataunya, treballarà per a què pugui ser un instrument adequat per a l’efectiva participació dels metges en el sistema de salut.
 • En aquesta línia, coincident amb la nostra trajectòria, el COMB ha convocat dos grups de treball (hospitals i Atenció Primària) per avançar en l’aprofundiment de solucions per l’efectiva participació dels metges en l’organització del sistema sanitari.