Notícies

Creació de la Secció Col·legial de Medicina de l'Esport

El passat 16 d’octubre va aprovar-se en assemblea de compromissaris la nova secció col·legial de Medicina de l’Esport, cristal·litzant un projecte endegat fa temps per diferents grups d’especialistes del nostre col·legi, i que veu la llum en uns moments difícils per la nostra especialitat.

L’amenaça de l’aprovació del projecte de reial decret de regulació de la formació especialitzada en el nostre país, on es contempla la desaparició de la formació de metges de l’esport, ha provocat que un gran nombre de col·legiats donin suport a aquesta iniciativa.

En aquest context de revisió de l’especialitat i de futur incert, es va fer palesa la necessitat de comptar amb una veu dins del COMB que vetllés per l’ètica i la bona praxis en allò que fa referència a la salut dels esportistes i promogués, des de la institució, iniciatives de col·laboració i difusió d’aquells continguts propis de l’especialitat, sobretot en allò que fa referència a l’exercici professional i la relació amb d’altres col·legiats.

La urgència dels esdeveniments ens ha dut a iniciar el treball alhora que anàvem acomplint els terminis previstos per la creació de la secció. Així doncs, hem representat els interessos del nostre col·lectiu en diferents entrevistes amb representants polítics, juntament amb l’Escola de Medicina de l’Esport de la Universitat de Barcelona i associacions de l’àmbit d’aquesta especialitat, com l’Associació Catalana d’Especialistes en Medicina de l’Educació Física i l’Esport (ACEMEFIDE) o la Societat Catalana de Medicina de l’Esport. També s’ha endegat la creació d’un nomenclàtor propi de l’especialitat.

La voluntat de la secció és poder arribar al màxim número de professionals del món de la Medicina de l’Esport. Per aquest motiu us volem convidar ja des d’aquest moment a contactar amb nosaltres a través del correu electrònic del COMB , fent-nos arribar un missatge amb les vostres dades actuals i com a mínim un correu electrònic de contacte.

El pròxim pas de la secció ha de ser la convocatòria d’una assemblea general, de la qual haurà de sortir una junta definitiva que segueixi amb el camí endegat. Us esperem a tots!

Secció Col·legial de Medicina de l'Esport