Notícies

COVID-19: Consideracions ètiques i deontològiques

Les decisions en situacios crítiques derivades de la gestió de la pandèmia de COVID19 poden comportar qüestionaments i dilemes des del punt de l'ètica i la deontologia professional. A continuació us oferim una sèrie de recursos que posem al vostre servei.