Notícies

COVID-19 - Mesures en relació a la reducció de quotes col·legials

El CoMB té, en vigència, aprovades  unes causes per a la reducció de la quota col·legial. Entre elles hi trobareu la reducció per als metges en atur i per als metges en situació de precarietat laboral.

Degut a l’excepcional situació generada per la COVID-19, el CoMB complementa els supòsits de reducció de quotes amb dos casos específics:

  • Cessament total temporal de l’exercici professional per causa de les mesures acordades en el marc de l’estat d’alarma, amb una reducció de la quota col·legial del 100 %. 
  • Disminució significativa de la facturació per l’activitat professional per causa de les mesures acordades per l’estat d’alarma, amb ingressos inferiors a 2 vegades el Salari Mínim Interprofessional (SMI) amb una reducció de la quota col·legial del 100 %. 

En ambos casos s’exclou la quota de Protecció Social i,  en cas d’estar contractada, la prima d’assegurança de Responsabilitat Civil Professional). 

La petició es pot presentar online emplenant aquest formulari i enviant-lo a col.metges@comb.cat