Notícies

Conveni de col·laboració entre el COMB i el Fòrum Universal de les Cultures - Barcelona 2004

 COMB ha signat un conveni marc de col·laboració amb el Fòrum Universal de les Cultures 2004, convertint-se així en Entitat Col·laboradora del FÒRUM 2004. Amb aquest conveni s'estableix la col·laboració entre ambdues institucions per tal de coordinar i proposar iniciatives, als efectes de promoure els eixos programàtics defensats des del FÒRUM 2004. D'aquesta manera, promouran la creació de valors socials i personals convidant als seus associats a la reflexió i a la participació en les activitats i propostes que es duguin a terme.

Tanmateix el COMB s'adhereix, de manera expressa, a l'Agenda de Principis i Valors del FÒRUM 2004:


Per accedir a tota la informació disponible sobre el FÒRUM 2004, només cal consultar el seu web: