Notícies

Comissió de Deontologia

Constitució i primera reunió de la nova Comissió de Deontologia del CoMB

La nova Comissió de Dentologia del CoMB va quedar constituïda dilluns passat durant la primera reunió que van mantenir els seus membres, tots ells designats per la Junta de Govern, tal com estableixen els Estatuts col·legials. Formen part d’aquesta comissió 29 membres, els quals ja havien estat ratificats a la darrera Assemblea de Compromissaris, celebrada el passat 28 d’octubre.

En aquesta primera reunió, els integrants de la Comissió de Deontologia del CoMB van tornar a escollir Josep Terés com a president, mentre que els elegits com a vicepresidenta i com a secretari van ser Magda Campins (nova incorporació de la Comissió) i Arkaitz Imaz, respectivament.

Aquesta comissió serà la primera a exercir les seves funcions en el marc de la recent reforma del Codi de Deontologia del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC), la qual entrarà en vigor properament.