Notícies

Consideracions sobre la presa de decisions en la pandèmia COVID19

El Departament de Salut, amb l’assessorament de la comissió permanent de Comitè Bioètica de Catalunya, ha publicat el document "Consideracions sobre la limitació de recursos i decisions clíniques en la pandèmia COVID-19"

Així mateix, l'Observatori de Bioètica i Dret ha elaborat el document de consens  Recomendaciones para la toma de decisiones éticas sobre el acceso de pacientes a Unidades de Cuidados especiales en situaciones de pandemia