Notícies

Consideracions deontològiques en relació amb informació, consentiment i consulta virtual durant la pandèmia de COVID-19

La Comissió de Deontologia del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) ha publicat el document "Consideracions deontològiques en relació amb informació, consentiment i consulta virtual durant la pandèmia de COVID-19 " que recull diverses consideracions i recomanacions en relació amb l'ús de la telemedicina, la informació i l'obtenció del consentiment informat, una situació freqüent en aquest moment excepcional de l’emergència per COVID-19.

La presidenta de la Comissió de Deontologia del CCMC, Montserrat Esquerda, ens explica en aquest vídeo les claus d'aquest document.