Notícies

Consideracions deontològiques de les interconsultes sense pacient entre professionals. Nota de la Comissió de deontologia del CoMB

Consideracions deontològiques de les interconsultes sense pacient: nova nota de la Comissió de Deontologia del CoMB

La Comissió de Deontologia del CoMB acaba de publicar la nota Consideracions deontològiques de les interconsultes sense pacient entre professionals, una modalitat d’interconsulta cada cop més freqüent gràcies a les noves tecnologies de la comunicació. El document és d’especial rellevància pel que fa a l’exercici i a les relacions professionals, ja que recorda que les interconsultes sense pacient també estan regides per les normes del Codi de Dentologia i n’especifica algunes, com, per exemple, les que fan referència al dret i al deure dels metges a demanar i a donar consell a un altre company o les que recullen el deure de registrar les interconsultes i les decisions preses a la història clínica.

Més informació