Notícies

Comunicat dels representants dels metges i metgesses de Catalunya en relació a la possible aplicació de l'article 155

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) i el sindicat Metges de Catalunya (MC), com a institucions que representem els professionals de la medicina del país, volem manifestar:

1. El nostre ferm i decidit suport al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya i als representants escollits de manera democràtica i lliure pels ciutadans de Catalunya.

2. El nostre rebuig absolut a la decisió del Govern espanyol d’aplicar l’article 155 de la Constitució espanyola. Aquesta decisió mostra el menyspreu a les nostres institucions i posa en risc la convivència democràtica i pacífica a Catalunya.

Fem, doncs, una crida per trobar una solució política a la greu situació plantejada, que respecti la voluntat del poble de Catalunya, els principis democràtics i les nostres institucions i que tingui com a base el diàleg entre tots els implicats. 

Els metges i metgesses, com no pot ser d’altra manera, continuarem compromesos amb tots els ciutadans, vetllant per la seva salut.