Notícies

Comunicat del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) i el Col·legi d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) sobre la falta de material de protecció i de proves diagnòstiques per al personal sanitari

 

Els professionals sanitaris continuen treballant en els diferents àmbits de la salut sense material de protecció adequat i mancats de proves diagnòstiques de la COVID-19. Cal tenir en compte que un 15 % dels afectats per la pandèmia són sanitaris, una xifra molt superior a la d’altres països europeus.

Davant d’aquesta situació, que posa en risc la salut del personal sanitari i la de les seves famílies i converteix els professionals en un vector de contagi de la ciutadania, el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) i el Col·legi d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) exigeixen que:

  • Les autoritats sanitàries central i autonòmica dotin immediatament de material de protecció suficient i adequat als treballadors sanitaris, atès que la principal via de contagi és el contacte directe amb els malalts.
  • Les dites autoritats sanitàries facin arribar proves diagnòstiques de manera urgent i prioritària al personal sanitari per evitar la possibilitat d’estendre els contagis als seus pacients i a les seves famílies.