Notícies

Comunicat del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) amb relació a les pròtesis Traiber

El CCMC, que representa a tots els metges col·legiats de Catalunya, demana als òrgans judicials que s’aclareixi al més aviat possible si la imputació massiva de metges en l’assumpte relacionat amb les pròtesis de la marca Traiber està motivada per una infracció administrativa o si es tracta d’una acusació per danys demostrats sobre la salut dels pacients que s’hagin implantat aquestes pròtesis.

El CCMC no pot compartir que des de la mateixa Administració de Justícia es difongui als mitjans de comunicació una resolució amb la llista de noms de metges de prestigi, sense notificar-ho abans als interessats, i sense haver aclarit la possible participació en els fets de metges que apareixen a la interlocutòria per circumstàncies molt diverses i sense confirmar. Això pot posar en risc la confiança dels pacients en els seus metges i, per tant, la salut dels ciutadans en general.

Volem fer conèixer a la ciutadania que el CCMC té aprovat per una àmplia majoria dels metges, mitjançant procediments regulats, transparents i democràtics, un Codi de Deontologia que vetlla de manera clara i inequívoca per la bona praxi. Aquest codi deontològic no ha experimentat cap modificació respecte d’això en els darrers anys i preveu les sancions corresponents quan es comproven pràctiques incorrectes.

És imprescindible que els ciutadans no perdin la confiança en el sistema sanitari i en la professionalitat dels metges, i invoquem el principi de presumpció d’innocència, així com la confiança en la independència judicial.

Consell de Col·legis de Metges de Catalunya
17 de desembre de 2015