Notícies

Comunicat del CoMB en relació amb la resolució de l’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO)

En relació amb la resolució adoptada pel Tribunal de l’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO), amb data 26 de febrer de 2019, la Junta del Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB) vol manifestar:

  • La seva indignació davant d’una resolució sancionadora que considera injusta i que recorrerà davant la justícia ordinària. El CoMB mai no ha dut a terme cap acció ni ha posat en marxa cap activitat amb la voluntat de restringir la competència. Ans al contrari, aquesta institució té una trajectòria d’actuacions i posicionaments a favor i en defensa de la lliure competència al sector sanitari.
  • Que ni el CoMB ni tampoc els seus col·legiats no han obtingut cap mena de benefici econòmic ni de cap altra índole derivat de l’activitat que l’ACCO considera que ha estat motiu d’infracció de la llei de defensa de la competència.
  • Que el CoMB defensarà i vetllarà sempre per la lliure expressió de tots els seus col·legiats, també a l’hora d’expressar i compartir amb llibertat les seves opinions i criteris relacionats amb l’exercici professional.
  • Que els metges i metgesses que presten els seus serveis al sector de l’assegurança lliure treballen en unes condicions cada cop més precàries i en un entorn, el de la sanitat privada, on el principal risc d’amenaça de la lliure competència és la concentració creixent derivada de la formació de grups hospitalaris i de la integració entre hospitals i entitats asseguradores. Així ho reconeix, precisament, la mateixa ACCO en un estudi publicat el juny de 2018, en el qual també afirma que aquesta concentració pot comportar “efectes negatius per a la baula més feble, la dels professionals sanitaris, el que pot suposar una afectació negativa per al funcionament d’aquests mercats en termes dinàmics”.
  • Que la Junta del CoMB seguirà vetllant per la millora de les condicions de l’exercici professional i de la qualitat assistencial, tot promovent unes relacions més equitatives entre professionals, proveïdors sanitaris i entitats asseguradores de salut, sempre en el marc de la lliure competència i de la legislació vigent.