Notícies

Comunicat del Col·legi de Metges de Barcelona en relació amb les denúncies sobre avortaments presumptament il·legals

Després de les darreres notícies publicades sobre pràctiques d’avortaments presumptament il·legals a Barcelona, i tenint en compte que les actuacions judicials en curs són encara secretes, el Col·legi de Metges de Barcelona (COMB) manifesta: 

1. Si en les clíniques on es practicaven avortaments s’han comès actes delictius, la justícia haurà d’actuar amb tota la contundència que permeti la llei.  El COMB condemnarà aquests actes si es comproven, i només podrà que aplaudir aquestes actuacions judicials. 

2. El COMB no té la competència d’inspeccionar els centres sanitaris i, en conseqüència, no disposa de recursos per fer-ho. Per tant, no podem acceptar que se’ns intenti imputar responsabilitat per no haver detectat les pràctiques il·legals de què s’acusa a aquests centres. 

3. Una de les missions del COMB és examinar si s’han produït conductes mèdiques inapropiades quan es reben denúncies per fets concrets. Quan l’associació e-cristians va presentar una denúncia contra el Dr. Morín, el COMB va obrir un expedient informatiu en relació amb un reportatge fet per una TV danesa. Després de l’examen dels fets no es va trobar cap infracció al Codi de Deontologia. Posteriorment, no s’ha rebut al COMB cap altra denúncia relacionada amb aquest tema. 

4. Cap membre de la Junta de Govern del COMB no està i no ha estat relacionat amb aquests fets. Per tant, ni el Dr. Tomàs Parra, membre de la secció col·legial de ginecòlegs, ni cap altre membre d’aquesta secció no van intervenir ni van ser consultats en les actuacions i resolució del COMB en el cas abans referit. 

5. El descobriment d’actes presumptament delictius a les clíniques propietat del Dr. Morín només s’ha pogut fer després de la confessió d’un testimoni protegit i de la intervenció de la policia judicial. 

6. Lamentem que algunes informacions i algunes declaracions de persones que militen en organitzacions antiavortistes hagin suggerit maliciosament que l’actuació del COMB en aquest tema no hagi estat transparent, i deixin caure la sospita d’algun tipus de complicitat de la Junta de Govern del COMB amb aquests fets. 

7. El COMB s’ha pronunciat públicament a favor de la unificació en tota la Unió Europea d’una legislació sobre l’avortament que no faciliti la vinguda al nostre país de dones europees que no poden avortar en els seus països. 

8. Tenim l’esperança que uns fets tan deplorables com els que s’han descobert en la inspecció d’aquestes clíniques provoqui un nou debat social sobre la necessitat de modificar l’actual legislació d’interrupció de l’embaràs perquè doni més seguretat jurídica als metges i a les dones afectades per aquesta problemàtica. 

Barcelona, 19 de desembre de 2007