Notícies

Comunicat de premsa sobre reaccions adverses vacuna VPH: situació de normalitat

En relació a les noticies publicades a diferents mitjans sobre els efectes adversos notificats des que es va iniciar la vacunació contra el virus del papil·loma humà, el Departament de Salut informa que la situació és de normalitat i que en cap moment el sistema de farmacovigilància ha identificat una situació que requereixi l'adopció de mesures especifiques.

Les reaccions adverses poden ocórrer amb l'utilització de fàrmacs, entre ells vacunes, i per aquest motiu el sistema de famacovigilància garanteix el seguiment de les possibles sospites i les actuacions més adients en el cas que siguin necessàries. A Catalunya, com a la resta d'Espanya, es fa un seguiment de les sospites de reaccions adverses i s'actua en el cas de que la situació així ho requereixi.

Cal tenir en compte que les notificacions de reaccions adverses sempre són sospites, i que s'han d'analitzar factors d'imputabilitat, abans de conferir un cert grau de probabilitat a la relació de causalitat entre la presa d'un medicament i l'aparició d'un esdeveniment clínic en un pacient. 

Direcció General de Salut Pública