Notícies

Comunicat de la Secció de Metges Homeòpates del COMB sobre les vacunacions sistemàtiques

Lamentem que a causa d’una malaltia greu i que es pot prevenir amb una correcta vacunació un nen de 6 anys estigui en una situació de risc per a la seva vida. Desitgem una ràpida i total recuperació.

Com a conseqüència d’aquest cas desafortunat, s’ha produït un debat a través d’alguns mitjans de comunicació en el que suposadament es barrejaven els moviments antivacunes amb l’homeopatia  i que pot generar confusió, preocupació i alarma entre la població i la mateixa professió mèdica.

És per això, que la Junta de la Secció de metges homeòpates del COMB, volem manifestar el següent:

Els metges homeòpates, a l’igual que la resta de companys i companyes de la professió ens devem als preceptes que marca el nostre Codi de Deontologia i estem obligats a la lleialtat envers a les persones que atenem i a garantir una atenció mèdica de qualitat, tot emprant els mitjans necessaris i disponibles per preservar la salut de les persones.

Volem recordar que al marge de qüestions de caràcter menor com alguns desacords per la qüestió del calendari, les vacunes sistemàtiques s’han mostrat molt eficaces en la prevenció de malalties. Com a conseqüència,  fora d’alguns casos individuals en els que pugui existir raonablement contraindicacions clínicament i científicament justificables, la indicació de les vacunes constitueix un acte de bona praxi i no hi ha cap fonament dins l’homeopatia que l’enfronti davant aquesta evidència.

L'homeopatia ofereix  tractaments no convencionals que des del nostre punt de vista poden reforçar la resposta immunitària dels pacients i poden suposar un bon complement a l’acció preventiva de les vacunes. Respectant en tot moment el dret individual de les persones a rebutjar un tractament, és obligació de tot metge advertir-lo de les seves  responsabilitats, quan es tracta de menors o de possible afectació a la resta de la comunitat.  

Per tant, com no podia ser d’altra manera, ens manifestem d’acord amb el Document de posició de la Junta del COMB.

Barcelona, 8 de juny de 2015