Notícies

Comunicat de la Junta de Govern del COMB en relació a la instrucció 06/2006 de l’ICS sobre el complement de dedicació exclusiva del personal facultatiu

Comunicat de la Junta de Govern del COMB en relació a la instrucció 06/2006 de l’ICS sobre el complement de dedicació exclusiva del personal facultatiu En primer lloc, la Junta de Govern del COMB vol manifestar els punts següents:
  • Es tracta d’una norma jurídica de poc rang, circumstància que ha impedit que el document hagi estat sotmès a la valoració del COMB i d’altres agents implicats i, per tant, ha impedit d’introduir elements de millora abans de la seva publicació.
  • Exigeix que els metges que vulguin sol·licitar aquest complement acceptin que l’empresa pugui tenir coneixement de la seva situació tributària, fet que mai no es pot considerar com una obligació ja que conculca el dret a la intimitat.
  • Exclou de la possibilitat de beneficiar-se d’aquest complement a metges que tenen activitats fora de la jornada laboral dins del propi sistema sanitari públic, i també als qui fan activitats de caràcter acadèmic, tant formatives com educatives, que es fan fora de la universitat.
En segon lloc, la Junta de Govern del COMB considera que són benvingudes totes les mesures i iniciatives de l’Administració que permetin millorar les retribucions dels metges que treballen en el sector públic, però vol assenyalar que considera desmotivador que es pugui pagar de manera diferent a metges que tenen la mateixa dedicació a la institució on treballen. Per altra banda reclamem, una vegada més, que les institucions que contracten metges utilitzin l’incentiu econòmic per estimular el rendiment i la millora continuada de la qualitat assistencial, i que no introdueixin elements de diferenciació retributiva entre els metges que no estiguin relacionats amb la dedicació i la qualitat. 

Hem iniciat les gestions per a la creació d’una Comissió de Treball entre responsables de l’ICS i del COMB per millorar la implementació d’aquest complement i d’altres mesures d’incentivació professional, i volem manifestar aquí la nostra satisfacció per la bona disponibilitat que hem trobat per progressar en aquesta direcció. Més informació