Notícies

comunicat Israel-Palestina

Comunicat de la Junta de Govern del CoMB davant la guerra a l'Orient Mitjà

Com hem manifestat davant d’altres conflictes, des de la Junta de Govern del CoMB creiem que la guerra sempre és un fracàs i un desastre humà. Com a metges, -més enllà de legítimes opinions i anàlisis sobre un conflicte històricament complexe i de manifestar de manera enèrgica la nostra indignació i frustració-, ens cal exigir, de manera especial als responsables que es declaren democràtics i amb valors humanitaris, que vetllin perquè es respectin les convencions internacionals sobre drets humans, especialment, pel que fa a la defensa de la vida i a l'atenció a les persones malaltes, ferides i més vulnerables. També pel que fa a l’especial protecció dels professionals i treballadors sanitaris i dels espais on desenvolupen la seva tasca. 

Encoratgem aquells governants que hi tinguin capacitat perquè esmercin tots els esforços diplomàtics i polítics per tal de redreçar aquest conflicte i per trobar una sortida que permeti albirar algun dia una convivència pacífica, amb respecte als drets humans i a la llibertat dels ciutadans i dels pobles.