Notícies

COVID-19: com ha d’actuar el metge davant la sol·licitud d’informe d’exempció de l’ús de mascareta. Nota del CCMC

Com ha d’actuar el metge davant la sol·licitud d’un informe d’exempció de l’ús de mascareta

En el context de la pandèmia de COVID-19, la normativa estatal i autonòmica obliga a l’ús de la mascareta i en defineix les condicions i les excepcions. La mascareta és una eina reconeguda arreu com eficaç, tant com a protecció personal com per reduir l’expansió comunitària de les virasis respiratòries i també de la COVID-19, juntament amb les altres mesures d’higiene i reducció de la interacció social. No obstant això, els metges i metgesses reben, de tant en tant, peticions per part de ciutadans que demanen informes mèdics d’exempció de l’ús de la mascareta. Davant d’aquestes situacions, el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) ha publicat la nota COVID-19: com ha d’actuar el metge davant la sol·licitud d’un informe d’exempció de l’ús de la mascareta. Nota del CCMC, en la qual recorda que no existeixen contraindicacions absolutes per a l’ús de la mascareta i que les limitacions són mínimes i exepcionals.

 

  • Llevat de l’edat inferior a dos anys, no existeixen contraindicacions absolutes per a l’ús de la mascareta i les limitacions són mínimes i excepcionals.
  • Les persones que pateixen malaltia respiratòria crònica, lluny de què la seva malaltia constitueixi una contraindicació per a l’ús de mascareta, són els més vulnerables davant la COVID – 19 i, per tant, mereixedors d’una protecció més estricta.
  • Davant de la petició d’un informe mèdic eximent de l’ús de mascareta, el metge en farà una valoració individual, tant de les dificultats de la persona per fer-ne un ús adequat, com dels riscos de no portar-ne, informant-ne degudament a l’interessat.
  • Situacions clíniques excepcionals, tot i que no constitueixen una contraindicació per a l’ús de la mascareta, poden comportar certes dificultats per fer-ne un ús adequat i continuat. En els casos en què se n’hagi de fer un ús discontinu o intermitent, cal insistir en què l’ús ha de ser, sobretot, quan la persona està en espais tancats i quan no es puguin mantenir les distàncies.
  • El contingut de l’informe ha de ser objectiu i veraç i referir-se a l’estat de salut del pacient i a dades contrastades i valorades pel professional. L’informe no eximirà de l’ús de la mascareta, sinó que indicarà que, atenent a la patologia de la persona, és possible que no pugui portar la mascareta de manera continuada o de manera correcta.

 

Més informació