Notícies

Carta del president del COMB, Dr. Miquel Vilardell, amb relació a la impugnació de les Eleccions COMB 2014

Apreciats companys i companyes, 

Com ja sabeu per l’ escrit que us he fet arribar recentment, el passat 12 de desembre la Junta de Govern del COMB va convocar les Eleccions de la Corporació. Aquesta convocatòria i les seves condicions de celebració s’han fet de conformitat amb el que preveuen els nostres Estatuts aprovats el 2008 per l’ Assemblea de Compromissaris, i que el Departament de Justícia de la Generalitat va declarar adequats a la legalitat.   

La convocatòria ha estat impugnada pel col·legiat Dr. Joan Gené Badia en un recurs presentat el passat 27 de desembre, en què es demana la suspensió, com a mesura cautelar, de les eleccions previstes per al 12 de febrer de 2014. El Dr. Gené ha estat compromissari durant els darrers quatre anys, escollit segons els Estatuts i els procediments vigents.   

El jutjat ha determinat que no procedeix la suspensió sol·licitada sense abans escoltar la versió del propi Col·legi, que en els propers dies s’hi oposarà formalment i per escrit mantenint el criteri que el procediment electoral compleix totalment amb l’ordenament legal i constitucional vigent, a més de ser un procediment contrastat en anteriors comicis d’aquesta Corporació.   

Així doncs, us comunico que es manté la normalitat de la convocatòria d’Eleccions prevista per al 12 de febrer i el calendari electoral associat, fins que no hi hagi un pronunciament judicial que digui el contrari. Espero i desitjo la màxima participació en les eleccions que sempre han estat un exercici democràtic dels metges i metgesses de Barcelona. 

Dr. Miquel Vilardell
President del COMB